Krzysztof Szczucki

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesem Rządowego Centrum Legislacji oraz Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

Krzysztof Szczucki

Jestem doktorem habilitowanym nauk prawnych, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesem Rządowego Centrum Legislacji oraz Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

quote-icon

Krzysztof Szczucki

Polski prawnik i urzędnik państwowy

Urodziłem się 18 października 1986 roku w Elblągu. Podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu byłem pomysłodawcą utworzenia w mieście Młodzieżowej Rady Miasta. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie podjąłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pozostając na tej uczelni jako wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego. W 2014 obroniłem pracę doktorską, natomiast 8 października 2021 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezydenta, jak również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jestem również członkiem Rady naukowej Instytutu de Republica.

Od 1 września 2020 pełnię funkcję Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

14 października 2022 zostałem kierownikiem Akademii Prawa i Sprawiedliwości

quote-icon
AWIK6675.c
MOJA DZIAŁALNOŚĆ
MOJA DZIAŁALNOŚĆ

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim

Członek Rady naukowej Instytutu De Republica 

Kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim

Członek Rady naukowej Instytutu De Republica 

Kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

Wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim

Kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości

Członek Rady naukowej Instytutu De Republica 

WYSTĄPIENIA MEDIALNE
#Aktualności