dr hab. Krzysztof Szczucki

Realizuję następujące projekty badawcze:

1. Wpływ zasady godności człowieka na konstrukcje odpowiedzialności karnej

Opis projektu

 

2. Debata Devlin - Hart i jej znaczenie dla polskiego prawa karnego

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.