W. Arndt, F. Longchamps de Berier, K. Szczucki, Dobro wspólne. Teoria i praktyka, Warszawa 2013

 

Dobro wspólne. Teoria i praktyka
Redaktor naukowy wspólnie z W. Arndtem i F. Longchamps de Berier
Autor rozdziału: Dobro wspólne jako przesłanka decyzji kryminalizacyjnej

15 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.