Opublikowane w:

Ł. Jarczewska (red.), Szkodliwość doustnej antykoncepcji hormonalnej, Warszawa 2015

Link do strony wydawnictwa

 

Filozoficzne ujęcie sumienia a implikacje prawne dotyczące klauzuli

14 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.