Opublikowano w:

Forum Prawnicze 2013, nr 3

Link do pełnej treści wywiadu

 

Karnoprawna ochrona wspólnoty. Wywiad z prof. Antonym Duffem

15 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.