Opublikowano w:

T. Giaro (red.), Interes publiczny a interes prywatny w prawie, Warszawa 2012

 

 

Kolizja interesu prywatnego i publicznego u podstaw prokonstytucyjnej wykładni prawa karnego

14 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.