Opublikowano w:

M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Warszawa 2016

Link do strony wydawnictwa

 

Komentarz do art. 39, art. 40, art. 70 ust. 3 i 4, art. 73 Konstytucji RP (wspólnie z M. Królikowskim)

18 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.