dr hab. Krzysztof Szczucki

Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2014 r. jestem doktorem nauk prawnych. Temat doktoratu: Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym.

Od października 2014 jestem adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracuję w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego.

Od 1 września 2020 r. jestem Prezesem Rządowego Centrum Legislacji.

18 października 2021 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej, Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych.

 

 

W latach 2009 - 2011 współpracowałem, a później pracowałem w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

W latach 2011 - 2012 zyskałem ciekawe doświadczenie wykładając wiedzę o społeczeństwie w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Od 2012 r. do 2013 r. przebywałem jako visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA.

Od 2015 r. do 2016 r. pracowałem w Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od 2016 r. do 2020 r. byłem najpierw kierownikiem, później zastępcą kierownika Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych.

Od 2016 r. do 2020 r. pracowałem w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP.

Od 2019 r. do 2020 r. byłem Prezesem Fundacji Instytut Rzeczypospolitej im. Pawła Włodkowica.

Od lutego do sierpnia 2020 r. byłem Zastępcą Dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W 2017 r. otrzymałem stypendium "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

W 2018 r. otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców.

Chętnie pozyskuję wiedzę i doświadczenie podczas zagranicznych pobytów naukowych. Prowadziłem badania m.in. w: Edynburgu w Wielkiej Brytanii, Salzburgu w Austrii, Minneapolis w USA, Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech, Tokio i Fukuoce w Japonii, Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Twitter i portale naukowe