dr hab. Krzysztof Szczucki

          Urodziłem się 18 października 1986 roku w Elblągu. Podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu byłem pomysłodawcą utworzenia w mieście Młodzieżowej Rady Miasta. Następnie podjąłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pozostając na tej uczelni jako wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego. W 2014 obroniłem pracę doktorską pt. „Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym”. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej”, 8 października 2021 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezydenta, jak również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Chętnie pozyskuję wiedzę i doświadczenie podczas m.in. zagranicznych pobytów naukowych. Prowadziłem badania m.in. w: Edynburgu w Wielkiej Brytanii, Salzburgu w Austrii, Minneapolis w USA, Fryburgu Bryzgowijskim w Niemczech, Tokio i Fukuoce w Japonii, Cambridge w Wielkiej Brytanii.

    Od 1 września 2020 pełnię funkcję Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

 

BIOGRAM

2009 - 2011 Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

2011 - 2012 nauczyciel w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

2012 - 2013 visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA

2014 doktor nauk prawnych (praca doktorska pt. "Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym")

2014 - (nadal) adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - Katedra Prawa Karnego Porównawczego

2015 - 2016 Zespół Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

2016 - 2020 Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych

2016 - 2020 Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP

2017 stypendysta "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2018 stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

2020 (luty- sierpień) Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2020 - (nadal)  Prezes Rządowego Centrum Legislacji

2021 doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (temat rozprawy pt. "W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej")

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.