#Życiorys

Urodziłem się 18 października 1986 roku w Elblągu. Podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu byłem pomysłodawcą utworzenia w mieście Młodzieżowej Rady Miasta. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie podjąłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pozostając na tej uczelni jako wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego. W 2014 obroniłem pracę doktorską, natomiast 8 października 2021 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezydenta, jak również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jestem również członkiem Rady naukowej Instytutu de Republica.

Od 1 września 2020 pełnię funkcję Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

14 października 2022 zostałem kierownikiem Akademii Prawa i Sprawiedliwości

Od stycznia 2023 r. pełnię funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

MOJA DZIAŁALNOŚĆ

 

2009 – 2011 Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

2011 – 2012 nauczyciel w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

2012 – 2013 visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA

2014 doktor nauk prawnych (praca doktorska pt. „Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym”)

2014 – (nadal) adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Prawa Karnego Porównawczego

2015 – 2016 Zespół Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

2016 – 2020 Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych

2016 – 2020 Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP

2017 stypendysta „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2018 stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

2020 (luty- sierpień) Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2020 – (nadal)  Prezes Rządowego Centrum Legislacji

2021 doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (temat rozprawy pt. „W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej”)

2022 – (nadal) Kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości

2023 – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej