Problematyka oddawanej do rąk czytelnika publikacji wyrasta z filozofii prawa i prawa konstytucyjnego. Zaprezentowane koncepcje teoretyczne starano się jednak przełożyć na język poszczególnych dogmatyk prawniczych, aby umożliwić ich zastosowanie nie tylko w rozważaniach akademickich, lecz przede wszystkim w procesie stanowień i stosowania prawa. Pierwsza część książki mówi o ochronie wolności religii i słowa w Polsce, głównie w aspektach prawa cywilnego i prawa karnego. Druga ją uzupełnia, ukazując ważne ostatnio polskie konflikty z wolnością religii i słowa w tle. W trzeciej starano się o kontekst prawnoporównawczy – z najnowszymi doświadczeniami francuskimi, amerykańskimi oraz widziany z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czwarta zbliżać ma ku istocie przedstawianych wolności, wobec ich konfliktów. Część piąta kieruje ku poszukiwaniu źródeł aksjologicznych i teologicznych, aby zrozumieć ich znaczenie dla prawa w sferze wolności wyznania oraz wypowiedzi.

 

Link do strony wydawnictwa

 

O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria
Redaktor książki (wspólnie z F. Longchamps de Berier)
Autor rozdziału:  Kryminalizacja na przykładzie przestępstwa obrazy uczuć religijnych 

18 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.