Rozdział w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Instytucje Prawa Medycznego. System Prawa Medycznego. Tom 1, Warszawa 2017

Drugą część rozdziału napisała prof. UW dr hab. Beata Janiszewska

Link do strony wydawnictwa

 

Obowiązki podmiotów leczniczych
(pierwsza część)

18 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.