Opublikowano w:

L. Bosek, M. Królikowski (red.), Współczesne wyzwania bioetyczne, Warszawa 2010

Link do strony wydawnictwa

 

Prawo dziecka poczętego metodą in vitro do poznania własnej tożsamości biologicznej

18 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.