Rozdział w: M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2017

Link do strony wydawnictwa

 

Przepadek i środki kompensacyjne

16 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.