DJI_0939_2

Diagnoza

społeczno-gospodarcza Grudziądza

Poznaj najnowsze dane o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta!

W pierwszej części raportu zostały przenalizowane ogólnodostępne dane dotyczące Grudziądza, na podstawie danych dostępnych w GUS oraz na portalach statystycznych zbadaliśmy m.in. problematykę demograficzną, edukacyjną, gospodarczą oraz społeczną Grudziądza. W drugiej części omówiliśmy badania ankietowe oraz wywiady grupowe. W trzeciej, ostatniej części raportu zaprezentowaliśmy pierwsze rekomendacje działań, które warto podjąć, aby znacząco poprawić sytuację społeczno-gospodarczą miasta.

Celem raportu jest nie tylko analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Grudziądza. Chcę z pomocą tego dokumentu rozpocząć wspólnie z Państwem realizację szeregu działań, które dadzą impuls do zmiany obecnej sytuacji w mieście.

Chcemy Grudziądza dającego perspektywy rozwoju intelektualnego, zawodowego oraz finansowego.

Chcemy, żeby Grudziądz był atrakcyjnym miejscem do życia.

Raport to punkt wyjścia do opracowania planu naprawczego. Jakie działania powinien zakładać ten plan? W raporcie wskazano ogólne zalecenia.

Konkretne rozwiązania wypracujmy wspólnie, w jak najszerszym gronie ludzi zainteresowanych rozwojem Grudziądza i dobrobytem jego mieszkańców.

Więcej interesujących informacji oraz danych znajduje się w raporcie, który możecie Państwo pobrać w wersji elektronicznej zapisując się do newslettera, gdzie będę informował o mojej działalności i inicjatywach.
Autorzy

dr Karol Leszczyński

dr hab. Krzysztof Szczucki

er

dr Karol Leszczyński

dr hab. Krzysztof Szczucki

dr Karol Leszczyński

dr hab. Krzysztof Szczucki

Ankieta

Zapraszam również do wypełnienia ankiety i dzielenia się opiniami na temat sytuacji miasta oraz odczuciami i spostrzeżeniami o tym, co można zmienić w Grudziądzu.

Państwa odpowiedzi posłużą do stworzenia drugiej części raportu, w którym znajdą się propozycje rozwiązań najważniejszych problemów miasta.


Biorąc udział w ankiecie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych ankiecie w celu dokonania analizy sytuacji Grudziądza, w tym problemów miasta i oczekiwań uczestników ankiety oraz potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Pełna treść klauzul informacyjnej znajduje się tutaj: Klauzula Informacyjna

Razem możemy zmienić Grudziądz!