W książce podjęto tematykę relacji zasad odpowiedzialności karnej z etyką i antropologią filozoficzną. Ustawodawca, kreując normy prawa karnego, powinien dążyć do ich kompatybilności z zasadą godności człowieka oraz uwzględniać wnioski płynące z legitymizacji etycznej prawa karnego. Tak sformułowana teza jest osią, wokół której zbudowana została niniejsza monografia.

 

 

W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej

28 lipca 2020

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.