Jest to pierwsza w polskiej doktrynie prawa karnego monografia podejmująca ważną i trudną jednocześnie próbę kompleksowego opracowania jego teoretycznych podstaw. Autor sięga do samej istoty oraz sensu prawa karnego, wskazując na metodę uzgodnienia prawa karnego ze standardem jego dostępności moralnej. Odwołuje się w tym względzie nie tylko do ustaleń nauki prawa karnego, ale także prawa konstytucyjnego i filozofii prawa, wykorzystując opracowaną przez siebie metodę wykładni prokonstytucyjnej prawa karnego. Książka dotyczy tak kluczowych dla prawa karnego problemów, jak wybór pomiędzy pozytywizmem a prawnonaturalizmem czy też pomiędzy komunitaryzmem a liberalizmem. Publikacja może służyć jako instrument pomocny w każdej sprawie karnej oraz karnoprawnej inicjatywie legislacyjnej. Zawiera swoiste dyrektywy generalne w zakresie stanowienia i stosowania prawa karnego.

Link do strony wydawnictwa

 

Wykładnia prokonstytucyjna prawa karnego

18 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.