Opublikowano w:

T. Giaro (red.), Rola orzecznictwa w systemie prawa, Warszawa 2015

Link do strony wydawnictwa

 

 

Wykładnia sądowa jako źródło błędu co do prawa

14 sierpnia 2018

dr hab. Krzysztof Szczucki

Strona prywatna dra hab. Krzysztof Szczuckiego - adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.